Τιμές

Πολιτική και Όροι:
Δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο μέχρι το απόγευμα:
Χρήση μέχρι τις 6 μ.μ. έξτρα κόστος 50%
Χρήση μετά τις 6 μ.μ. χρεώνεται ολόκληρη ημέρα.

Για ακυρώσεις 20 και περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, επιστρέφεται ολόκληρη η προκαταβολή στον πελάτη.
Για ακυρώσεις από 14 έως 19 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, επιστρέφεται 50% της προκαταβολής στον πελάτη.
Για ακυρώσεις 13 και λιγότερες ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ακύρωση κατά τη διάρκεια της διαμονής. ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στην επιχείρηση το 50% του κόστους των υπόλοιπων ημερών.

  • 12 Apr - 15 Jun11 Sep - 31 Oct
  • 16 Jun - 30 Jun01 Sep - 10 Sep
  • 01 Jul - 15 Jul
  • 16 Jul - 31 Jul26 Aug - 31 Aug
  • 01 Aug - 25 Aug